Une case BD_comix

Actions

bandes dessinées comix vignette

France

Un projet autour de la bande dessinée, des jeunes créateurs et du numérique : se former, se préparer aux révolutions digitales de la bande dessinée

Çizgi romanlar, genç yaratıcılar ve dijital teknoloji etrafında bir proje: eğitim, çizgi romanların dijital devrimlerine hazırlık

Italia

Un progetto su fumetti, giovani creatori e tecnologia digitale: formazione e preparazione alla rivoluzione digitale nel fumetto

 

España

Un proyecto en torno al cómic, los jóvenes creadores y la tecnología digital: formación y preparación para la revolución digital del cómic

Pourquoi. Perché.

Por qué. Neden ???

4 pays

 des étudiants en arts (bande dessinée ou arts numériques) , des  enseignants, de professionnels pour produire du matériel pédagogique élaboré en peer-to-peer, l’approche de nouvelles solutions de création et l’apprentissage des outils de la co-création d’oeuvre mobilisant la BD en relation avec image animée, jeu vidéo, livre interactif.

4 ülke

sanattaki öğrenciler (çizgi roman veya dijital sanatlar), öğretmenler, meslektaşlar arasında geliştirilen eğitim materyalleri üreten profesyoneller, yeni yaratıcı çözümlere yaklaşmak ve hareketli görüntülerle ilgili olarak çizgi romanları harekete geçiren işin birlikte yaratma araçlarını öğrenmek, video oyunları , interaktif kitaplar.

4 paesi

studenti di arti (fumetto o arti digitali), insegnanti, professionisti per produrre materiale educativo sviluppato in peer-to-peer, l’approccio di nuove soluzioni di creazione e l’apprendimento degli strumenti della co-creazione di lavoro mobilitando il fumetto in relazione con l’immagine animata, videogioco, libro interattivo.

4 países

estudiantes de artes (cómics o artes digitales), profesores, profesionales para producir material educativo desarrollado en peer-to-peer, el enfoque de nuevas soluciones de creación y el aprendizaje de las herramientas de la co-creación de trabajo movilizando los cómics en relación con la imagen animada, videojuego, libro interactivo.

comix and digital

comixanddigital@gmail.com